Asbest, bly & pcb

Certificeret

Arq  er certificeret som miljøkoordinatorer. Vi  er uddannet til at håndtere og styre byggesager hvor der findes skadelige bygningsdele og stoffer.

Hvis du støder på asbest, bly, pcb under eksempelvis en renovering, stilles der i dag krav fra Arbejdstilsynet om at du håndterer disse bygningsdele/stoffer på den mest forsvarlige måde. 

 


Foregår renoveringen i en ejendom der benyttes samtidig medat byggeriet foregår, skal der blandt andet tages stilling til hvordan man kan fjerne de skadelige bygningsdele/stoffer uden at sprede eller genere brugerne af ejendommen.

Vi oplever, at der er et stadig større fokus på hvordan kemien, i blandt andet byggeindustrien, kan have en effekt på vores helbred.
 

 

Arq Aps / Kong Georgs Vej 37 / 2000 Frederiksberg / Tel. +45 28109583 / info@arq.nu


2021 Arq