Hussvamp, skimmelsvamp, råd

Miljø
Arq  er certificeret som miljøkoordinatorer, hvilket betyder at vi er uddannet  til at håndtere og styre entreprenører hvis de støder på råd, svamp og skadedyr.

Indeklima
Nogen svampearter kan være skadelige for mennesker hvis de forekommer i en større koncentration, som for eksempel skimmelsvamp.
I dag ved vi at skimmelsvamp kan betyde et forringet indeklima, og håndtering af skimmelsvamp på stedet og bortskaffelsen bør udføres af særlig uddannede entreprenører.
 

Under et byggeri kan man støde på forskellige slags råd og svampe. Nogen svampearter er nemme at håndtere, og nogen kræver en lidt større indsats for at udrydde.
Sammen med svamp støder man på ofte råd, og eventuelt også dyr som eksempelvis borebiller.

Få mere at vide om svampe og råd

 

Arq Aps / Kong Georgs Vej 37 / 2000 Frederiksberg / Tel. +45 28109583 / info@arq.nu


2021 Arq